Jak dozrát?

11/10/2019

V minulém článku o správném pohledu na (ne)přitažlivost jsme vysvětlili, jak si ji správně interpretovat - a sice ne jako neschopnost hrát nějakou "hru" ale zkrátka jako vnitřní nevyzrálost. V tomhle článku budeme v této úvaze pokračovat a prozkoumáme, co všechno je třeba uvnitř sebe "opravít" aby se přitažlivost postupně zvyšovala.

Obecná motivace: Jako první je nutné pochopit, že přitažliví se nesmíme snažit být samoúčelně, tedy budovat přitažlivost pro přitažlivost. Poté totiž to všechno co budeme dělat nebude řízené naší vnitřní motivací, ale vnější validací (hlavně od dívek), což nás automaticky dělá neuatentickými - a buď to časem bude někde poznat, bude nás stát extrémní množství energie to zakrývat, ale hlavně - takový život vůbec nemusí být kompatibilní s naším opravdovým já. To je recept na životní neštěstí v kompletním zaprodání se potřebě přitažlivosti.

Je to nevýhodný obchod, můžete si vybrat - buď budete pracně vše dělat s myšlenkou být přitažliví, vaše úspěchy tedy nebudou maximální a vaše naplnění také ne. Či to budete dělat z vaší vnitřní motivace a jak vaše úspěchy, tak vaše štěstí budou postupně dosahovat maximální úrovně. Přitažlivost nebyla zamýšlena způsobem "kdo dokáže přírodu oblbovat lépe (a tedy učit se "alfovsky" chovat)" ale "kdo je na tom lépe (tedy kohož autentické já je vyzrálé, "hráčů" se příroda postupně zbaví)."

Dokud nepochopíte tuhle hlavní myšlenku a začnete vše dělat s primární motivací "být přitažliví," máte dvě možnosti. Jedna z nich je ta, že to někde začne skřípat a vaše primární motivace bude odhalena - dynamit vybouchne do xichtu. V praxi to znamená že třeba propadnete jedné dívce, případně vlastnímu egu vybudovaném vaší dovedností hrát "hru" nebo ucítíte vnitřní ptázdnotu v každém vztahu i jednorázovém sexu. Nebudete to koneckonců autentičtí vy, kdo bude s dívkami, bude to vaše umělé já vyšperkované podle návodů na přitažlivost - nebudete kompatibilní sami se sebou. Nebudete žít vlastní život.

Druhá možnost je že se zrovna trefíte a vaše opravdové "šperkování" vašeho jádra (ne, učení se "hry") vás bude naplňovat dostatečně samo o sobě, takže na svoji primární vnější motivaci (být přitažliví) zapomenete a nahradí ji sekundární vnitřní (být šťastní). To je ten lepší scénář.

Jak přesně se zbavit této utkvělé a na první pohled logické motivace (být přitažliví) budeme rozebírat v nějakém dalším příspěvku, nyní budeme pokračovat.

Absolutní realismus: Kde spousta lidí dělá naprosto kritické chyby po celý život je jejich zkreslený pohled na sebe a svět kolem nich. Obvykle je zkreslený nějakým kulturním vlivem (například náboženství či nebezpečně zromantizovaný pohled na dívky) či vlastní představou o sobě (například nalháváním si, že vás lidi obdivují nebo naopak vámi opovrhují). Čím realističtější pohled na věci máte, tím lépe vám to v životě bude fungovat. Extrémním příkladem jsou třeba lidé propadající nějaké šarlatánské alternativní medicíně (homeopatie, léčení vírou, přikládání krystalů...), která je poté stojí životy. V případě pohledu na vás samotné a dívky vás (a lidé kolem) to poté stojí příčetnost a životní štěstí.

Bez realistického pohledu na okolí a upřímnosti k sobě samotným se nemůžete dlouhodobě efektivně posouvat, budete dostávat od života "po tlamě." Například vás dívky budou odmítat, protože je budete mít na pedestále (nerealistický pohled na ně, až náboženský), či vás budou všichni v životě nenávidět a vy si budete myslet že špatní jsou oni (nerealistický pohled na vás, opět až náboženský). Nikdy příčinu neodhalíte, dokud "neopravíte" své uvažování, pohled na sebe a okolí. Budou o tom články, toto "opravení" vašeho pohledu celkově vám poté umožní dát si od sebe klid, jelikož zjistíte, že dost často je jediným problémem perspektiva.

Absence ega: Jeden z důsledků realistického pohledu na vás samotné bude (nepříjemné) odhalení toho, kolik validace vlastně berete z představy o vás samotných, které chcete věřit či chcete, aby jí věřili ostatní (vnitřní a vnější ego) - a kterou uchováváte jen pro váš falešný pocit spokojenosti. Ego je silně zranitelné a čím nafouklejší je, tím se stává citlivějším. V každé pick up art komunitě se dozvíte, že se vás dívka nesmí dotknout, nijak vás urazit atd... To jsou všechno rány do vašeho ega, takže namísto pracného (a nekonečného) se učení "jak kterou situaci ustát," raději prostě zničte ego. Pozor! To neznamená že si necháte všechno líbit, dospělá "otcovská figura" má své pevné hodnoty, díky tomu funguje jako takový "usměrňovač společnosti."

Ego funguje jako taková droga ("egomorfin"), která vám dává nepravé štěstí tam, kde by vám ho měla dávat vaše vnitřní náplň - a tím brání vašemu pravému já se projevit, jelikož ego je samoúčelné a k životu ho potřebují ti, kteří nenašli sebe samotné - tím jsou zákonitě neautentičtí. O destrukci ega je článek ZDE.

Individuální imperativ: Tento patvar označuje vlastní vnitřní motivaci, životní cestu. Z všemožných pick up art komunit víme, že je potřeba na dívkách (validaci od nich, včetně sexu či zamilovanosti) nebýt závislý, nebrat z nich své primární životní štěstí - to mimochodem neznamená, že vám na nich nemá záležet. Ovšem jak toho dosáhnout? Můžete zkusit rozprostřít vaše štěstí s dívkami mezi "rotaci dívek či hojnost," to ale nemusí být kompatibilní s vaším vnitřním já a navíc tu dále berete ono životní štěstí od nich, jen to rychle střídáte. Stačí "zakopnout" a padnete, navíc je to extrémně namáhavé a opět se neprojevuje vaše autentické já, zakopnete zákonitě.

Abyste nebrali z dívek vaše životní štěstí a celkově neměly kritický vliv na vaši spokojenost, je třeba ji brát ze sebe samotných a k tomu mít k dívkám i sobě realistický postoj. Takhle vám ona "hojnost" či "rotace" vzniká přirozeně - jste zkrátka autenticky přitažliví sami o sobě, tím kdo jste. Jak najít svoji životní cestu budeme také rozebírat v separovaných článcích.

Maximalizace potenciálu: Je nutné být sebevědomý a neustále na sobě pracovat, to je alfa a omega snad každé pickuperské komunity. Jenomže jak být sebevědomý správně a na čem ho založit? Uvažujme obráceně - co sebevědomí umožňuje? Vlastně vám dává možnost "prosadit svou" v různých situacích - vydáte se do neznáma, vzepřete se, zkusíte něco nového... Účelem sebevědomí je rozšiřovat svůj potenciál, musí ovšem být regulováno realistickým pohledem na vás samotné, je koneckonců rozdíl mezi puberťáckou nezodpovědnou impulzivitou a dospěláckou rozvážnou zvědavostí. Neregulované sebevědomí znamená říkat si o darwinovu cenu.

Sebevědomí tedy stojí na vaší vůli a motivaci "pokročit" kombinované s realistickým pohledem na svět a sebe samotné - pak už zbývá jen sebepřekonání a udělat onen krok, jakmile jste si jím jistí. Jinými slovy - sebevědomí znamená schopnost zvážit svoje dovednosti realisticky a mít vůli je uvést v praxi, takže pro sebevědomí je třeba ona vůle (vycházející dlouhodobě z vašeho individuálního imperativu, krátkodobě pak v závislosti na jednotlivých situacích) a realistická představa o tom, co se chystáte udělat.

Dále také, během maximalizace svého potenciálu (a rozšiřování svého záběru/vlivu) budete přirozeně potřebovat vylepšovat svoje schopnosti, tedy i sebe samotné. To vás automaticky donutí na sobě pracovat kvůli vám samotným, naprosto upřímně - ne protože se chcete validovat u holek (třeba i četným sexem), ale abyste mohli lépe kráčet po vaší vlastní cestě. Čím více štěstí poté budete brát ze sebe, tím méně ho budete potřebovat z venku (například binge watching seriálů, chlast, sladkosti...) - to vám postupně srovná váš životní styl. O maximalizaci potenciálu a sebevědomí také budeme psát.

Manifestace silné identity: Na svojí životní cestě vás budou potkávat různé situace, kdy se budete muset rozhodovat o tom, jak a proč se zachovat. Budete častokrát čelit konfliktu tradice vs. změna, kolektiv vs. individuál, altruismus vs. egoismus... Zkrátka si budete podle své vnitřní podstaty tvořit hodnotový systém, který vám bude regulovat váš realismus (Poznámka - sepsat myšlenku univerzálního GTO hodnotového systému).

Tento systém může mít spoustu podob, závisejících na tom, kdo jste - o hodnotových systémech bude nejspíš ještě spousta článků, je totiž možné že některé jsou zkrátka superiorní pro společnost jako takovou a těch inferiorních se postupně zbavuje. Nicméně, podle tohoto systému pak budete schopní se rychle a efektivně rozhodovat. Pozor! To neznamená být samoúčelně tvrdohlavý "kokot," pokud vám někdo dá před obličej argumenty proti vašemu přesvědčení, otevřete diskuzi či je zkrátka akceptujete a upravíte svůj pohled na svět - nemáte koneckonců žádné ego které bránit.

Silná identita vás poté drží v situacích, kde se "hráči" učí reagovat na všelijaké "testy," co dělat když dívka nedojde na rande nebo za jak dlouho odepisovat. Nic takového dospělá "otcovská/vůdčí figura" nemá zapotřebí, má totiž ve všem jasno - a o to přitažlivější a autentičtější je, no time for bullshit. Podobně jako u ega, když nevíte "jak reagovat," není to příčna ale symptom, udělejte si jasno v sobě a stůjte si za tím, ovšem připraveni svůj pohled změnit, pokud dostanete vhodný stimul.

Takže - abyste jednou pro vždy ukončili onen začarovaný kruh a přestali se učit jak v které situaci reagovat, vyřešte sebe (ne, nebude to během jednoho večera, dospívání prostě trvá, ale nejspíš se dá urychlit, s touto myšlenkou si ještě budeme hrát). To znamená zničit ego, myslet realisticky a udělat si jasno v tom, co je pro vás důležité - a stát si za tím (ne tvrdohlavě). Plus, samozřejmě, nabírat zkušenosti - a to, kdo jste, vám dá jasný "návod" na to, jak je vhodně zpracovat a vstřebat.

Váš autentický postoj k ostatním: V momentě kdy srovnáte sami sebe, získáte realisitcký pohled, najdete svoji cestu, zničíte ego, ujasníte si hodnoty... Tak se postupně začne krystalizovat váš autentický postoj k ostatním, jak dívkám (realistický pohled vás imunizuje proti doktríně modré i červené pilulky, imperativ a absence proti validaci, identia vám ujasňuje jednání), tak klukům (v případě že jste teplí nebo bi, tak to aplikuje tady taky, ale min. Identita se projevuje i u kluků). U pohlaví, které vás zajímá sexuálně, se začne přirozeně projevovat i vaše sexualita jako taková - bude sdílená, protože díky vaší zralé autenticitě o vás bude mít druhé (či stejné) pohlaví zájem a vy díky realistickému pohledu na svět nebudete sex mít jako žádnou "vysněnou modlu."

Sexuální pudy máte dávno v sobě, netřeba se za ně stydět ani kolem nich stavět svoje životní štěstí nebo sebehodnotu. Čím více se přiblížíte ke svému autentickému já (a budete nabírat zkušenosti, které budete správně hodnotit a brát si z nich co nejvíc, i o tom budeme psát), tím intuitivnější bude i vaše sexualita. Díky realisitckému pohledu na vás, ostatní i sex jako takový nebudete trpět u vašich prvních zážitků tak šílenou nervozitou, jen si třeba budete lehce nejistí, ovšem to vám podrží vaše sebevědomí a fakt, že ze sexu neberete životní náplň, ani skrytě.

Přirozený otcovský/vůdčí instinkt: Jakmile se co nejvíce "opravíte" a srovnáte se svým autentickým já, tím moudřejšími se začnete stávat (samozřejmě, záleží i dost na vaší kapacitě, každý se nerodí stejně) - a o to více lidí (včetně opačného pohlaví) k vám samo začne vzhlížet (přirozená dominance), budou vás chtít následovat, uvidí ve vás někoho, kdo to má v sobě opravdu srovnané.

Přestanete vidět vedení a vztahy jako nějaký cíl či lék na vaše ego (které nebudete mít), uvidíte to vše jako zodpovědnost (realistický pohled) a bude na vás, jak a jestli se jí ujmete (vaše identita a hodnoty, autentický postoj k ostatním). Pochopíte, že pravé naplnění přichází zevnitř a že jste zkrátka jeden dílek v obrovské mozaice společnosti, který se dokázal správně "natočit, a zapadnout" ostatní budou přirozeně chtít abyste je to naučili také. Ani vás nenapadne zjišťovat "jak balit holky" či "jak donutit ostatní aby mě poslouchali" nebo "jak si získat respekt," tohle všechno přijde automaticky, naopak se může stát, že vás to začne obtěžovat, pokud budete jeden z těch více nomádských typů.

To už bude na vás, na vašem pravém autentickém já.