Domeček

Vítejte na naší skromné a ušmudlané stránce, kde se společnými silami snažíme najít způsob, jak dosáhnout svého nejlepšího možného "já" a mít tak konečně klid od sebe samotných. Ačkoliv se zde hojně zmiňujeme o klasických pickupových konceptech, tak nejsme tento typ komunity, nicméně okrajově se jím také zabýváme.

Moc tu ale nečekejte návody jako "jak balit holky." Jsme hrstka renegádů, dezertérů a vyvrhelů, kteří právě z takových komunit vzešli - a nepřinesly nám štěstí, proto se tu na základě našich zkušeností, úvah a nějakých více či méně podložených konceptů snažíme konečně sestavit onen "recept na štěstí."

Díky tomu také nejsme nějaká papírová krabice s nápisem "girls not allowed," náš návod by mohl být univerzální a ženská perspektiva je v řešení této problematiky nepostradatelná!

Jak se tu zorientovat?

Nalevo vidíte několik sekcí, všechny (zatím) věnované nějaké pilulce, každá má pro sebe dvě. Spodní se věnuje spíše popisu a úvahám nad konkrétními koncepty, které zahrnuje. Vrchní aplikuje tyto koncepty do praxe a hledá jejich podstatu, plus dává konkrétní postupy.

Rozloučení

12/16/2019

Toto je zpráva pro současné přívržence i pro případné další následovníky našeho dědictví...

Zamyslíme-li se nad přitažlivostí opravdu podle "pravidel přírody," můžeme dojít pouze k jednomu validnímu závěru. A sice že čím vyzrálejší (opravdové nefalšované sebevědomí z takové vyzrálosti vychází) osobností se stáváme, tím méně je třeba si přitažlivost suplovat jejím vědomým budováním či automatizovanými vzorci, které koneckonců jako takové...

Sledovat sebe samotné objektivně je velice těžké, jelikož podvědomě během tohoto procesu chráníme představy o nás samotných, které si chceme udržet. Tyto představy dost často bývají překážkou mezi námi a naším autentickým já, na našem webu je vlastně nazýváme egem. Někdo si například chce (či chce aby si to mysleli ostatní) připadat jako génius...